Postitused

Kuvatud on kuupäeva detsember, 2018 postitused

6B klassi linnusõbrad

Kujutis
Võtame 6b klassiga osa AS Balsnack International Holding poolt ellukutsutud  suurimate linnusõprade otsingul , esimeseks ülesandeks oli teha linnumaja. Meie klassi poisid tegid koos õpetaja Tarmo Pajulaga tööõpetuse tundides valmisid linnumajad sulelistele sõpradele. õpetaja Hele Nööri

Meie kool võttis 4. detsembril osa kliimakonverentsi flashmob-ist

UNESCO Läänemere Projekti kooliõpilased Poolast kutsusid kooligruppe Eestist, Lätist, Leedust, Saksamaalt, Taanist, Rootsist, Soomest ja Venemaalt korraldama oma riigis flashmobi. Tantsuga soovitakse toetada kestliku arengu eesmärkide saavutamist ning sellekohaseid häid otsuseid COP24 konverentsil Katowice linnas. Vaata meie tantsu ja loe lähemalt meie kooli kodulehelt:  https://pjkool.ee/et/uudised/meie-kool-vottis-4-detsembril-osa-kliimakonverentsi-flashmob-ist .

Meie koolikeskkond on liikuma kutsuv

Kujutis
Suvel 2018 sai meie kool renoveeritud nii seest kui väljastpoolt. Peame väga oluliseks, et meie kooli õpilased liiguksid vahetundide ajal.

Globaalne kodakondsus Pärnu-Jaagupi koolis

Kujutis
Teemat Globaalne kodakondsus valides mõtlesime eelkõige Oma Riigi peale, kes meil õpilasomavalitsusena koolielu korraldab. Pilte sellesügisesest Oma Riigi valimiste puhul korraldatud debatist näeb siin: https://pjkool.ee/et/galerii#modal=gallery-281  . 25.septembril 2018 korraldas meie Oma Riigi valitsus õpilaste tervise heaks viiendat korda Oma Riigi rahvajooksu. Mõned fotoülestähendused on kooli veebilehel leitavad: https://pjkool.ee/et/galerii#modal=gallery-263  . Ühe olulise tegevusena annab Oma Riigi valitsus kodanikupäeval välja meie kooli Hea eeskuju ja Hea märkaja tiitlid. Hetk 27.novembril toimunud tunnustuspäevast on siin: * * * Meie koolis on tugiõpilaste liikumine T.O.R.E ., milles osalevad noored õpivad kuidas eakaaslaseid nende muredes toetada ja aidata. * * * Meil on pikaajaline sõprus Salociai kooliga Leedust ja Bilsrundale kooliga Lätist. Globaalset kodakondust saame harjutada ka külaskäikudega Itaaliasse Uggiate Trevano kooli ning sealseid õpila

Prügisorteerimise algus

Kujutis
Õpetaja Hele tegi kooliperele üleskutse hakata sorteerima prügi alustades pudelpakendite eraldamisest muu prügi seest. Koostöös kooli koristajatega tehti ühe nädala jooksul uuring, kui palju korduvkasutatavaid plastpakendeid meie koolis tekib. "Saak" oli õnneks väiksem, kui algul võisime arvata. Siiski on halb, et pakenditaarat eraldamata on seni valdav osa plastiktaarast rännanud muu prahiga koos lihtsalt prügikasti. Selle probleemi lahendamiseks tegi õpetaja Hele uue üleskutse, et iga klass disainiks ühe plasttaara kogumiseks mõeldud taaskasutatavast materjalist prügikasti. Nädala pärast nägime tulemusi ja nüüd on meie koolis plastpudelid eraldatud muust prügikasti viidavast :). Vanemate klasside õpilased uurisid ka ohtlike jäätmete kohta - kus nad tekivad ja kuhu neid siis viia, kui sisu on juba kasutuskõlbmatu. Sellest tehi ülevaatlik stend kogu kooliperele õppimiseks-tutvumiseks. 

Pudruprojekt 2018

Kujutis
Nagu mitmel eelmiselgi aastal lõime ka 2018. aastal kaasa üle-Eestilises pudruprojektis. Õpilased valmistasid maitsvat putru ja sõid selle ka üheskoos ära. Tegelikult saab iga koolipäeva hommikul meie koolisööklas ka ülimaitsvat putru. Nämm :) Siin aga mõned ülesvõtted meie pudrukeetmise- ja söömise päevast:

Meie rohelised teemad 2018/19.õppeaastal

Kujutis
8.novembril 2018 toimus esimene keskkonna töörühma nõupidamine. Me tegime selle koos meie kooli tervesemeeskonnaga, kuna üheks teemaks on ka Rohelise Kooli programmis Tervis ja heaolu. * Kuulasime ära kooli tervisemeeskonna ülevaate hetkeseisust ja planeeritavatest tegevustest. * Kavandasime suhkruprojektis osalemist. * Kavandasime kevadel 2018 meie koolis läbi viidud õpilaste liikumisuuringu tulemuste esitlemist. * Kavandasime kooli tervisenõukogu enesehindamist ja koolikeskkonna hindamist. Teise ja kohustusliku teemana otsustasime võtta sellel õppeaastal käsitlusse  globaalse kodakondsuse teema. Kuna 2018.aastal olime ellu viinud mitmed merega seotud projektid, tundus loogiline valida selleks õppeaastaks üheks Rohelise Kooli teemaks Meri ja rannik .  Mitmed ideed tekkisid töörühmas kohe ka seoses teemaga Elurikkus ja loodus ning seetõttu sai see teema valitud neljandaks käistletavaks teemaks sellel õppeaastal. Jätkuvat ja süvenevat rohelist mõtteviisi meile! 💚

Meie kool looduses I trimestril 2018/19

Kujutis
Ilm oli sellel sügisel pikalt väga hea ja kogu kooliperel oli suurepärane võimalus  nautida loodusmatku, teha loodusvaatlusi ja saada uusi teadmisi loodusest. Meie õppekäigud on kooli veebilehel kajastatud. Palun tutvuge: 7.september 2018 - õpilased tutvumas Läänemere erinevate lahtede ja saartega https://pjkool.ee/et/galerii?category=all&page=1#modal=gallery-217 12. september 2018 - vanema kooliastme õpilaste õppekäik Nõva RMK-sse https://pjkool.ee/et/galerii?category=all&page=0#modal=gallery-279 17. september 2018 - 3.-4.klass käisid Matsalu RMK-s ja 6.klassid käisid Kabli RMK-s https://pjkool.ee/et/galerii?category=all&page=1#modal=gallery-2 47 18. september 2018 - Õppekäik loodusfilmide festivalile ja Matsalu Loodusparki https://pjkool.ee/et/galerii?category=all&page=0#modal=gallery-280 31. oktoober 2018 - 6B ja 5.klass käisid Eesti Põllumajandusmuuseumis https://pjkool.ee/et/galerii?category=all&page=0#modal=gallery-346 

Tegevused enne liitumist Rohelise Kooli programmiga

Enne liitumist Rohelise Kooli programmiga tegime programmi tutvustuse kogu kooliperele ja lasime lastel ja õpetajatel otsustada kas see on just see programm, mis annab meie loodus- ja keskkonnahuvide arendamisele õige suuna. Lapsed ja õpetajad hääletasid võrdlemisi üksmeelselt programmiga Roheline Kool liitumise poolt. Oli ka esimesi entusiaste, kes soovisid osaleda Rohelise Kooli meeskonna töös.